Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH Gouda
In de lijst - logo

Fiscaliteiten en sociale verzekeringswetten

Geachte relatie,

Traditiegetrouw zijn er weer dit jaar een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal en sociaal gebied gewijzigd.

In onderstaande link hebben wij de Fiscaliteiten en Sociale verzekeringswetten gebundeld.
U kunt hierbij denken aan:

1. tarieven successie- en schenkingsrecht;
2. vrijstelling successierecht;
3. vrijstelling schenkingsrecht;
4. schijventarief box 1 (belastbaar in komen uit werk en woning);
5. belastingtarief box 2 en 3;
6. heffingskortingen;
7. bijtelling privé-gebruik auto van de zaak;
8. buitengewone uitgave drempel;
9. reisaftrek per openbaar vervoer;
10. hoofdregel hypotheekrenteaftrek;
11. percentage eigenwoningforfait eigen woning;
12. vrijstellingen box 3;
13. notariële tarieven;
14. premies sociale verzekeringswetten;
15. etc. etc. etc.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen onder telefoonnummer 0182-582888 of via uw adviseur.