Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH Gouda
In de lijst - logo

Kwaliteit

Als relatie van Hornes Assurantiën willen wij u graag informeren over het volgende:

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening (Wfd) dat consumenten, voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst, een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt. Ook wij van Hornes Assurantien trachten in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wfd.

De complete tekst van deze Wet financiële dienstverlening kunt u vinden op de website van de beroepsorganisatie waarbij wij zijn aangesloten: www.adfiz.nl.

Hieronder kunt u onze GIDI-advieswijzer/dienstenwijzer downloaden. Hierin leest u precies hoe onze dienstverlening is opgebouwd en wat u van ons als adviseur mag verwachten. Hier staat echter tegenover dat wij als dienstverlenend intermediair ook iets van u verwachten. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Download Dienstenwijzer (geldig tot en met (31/12/2006)
Download Dienstenwijzer (geldig vanaf (01/01/2007)