Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH Gouda
In de lijst - logo

Vermogen

Risicoverzekeringen

Bij overlijden komt meestal ook een einde aan het inkomen. Maar vaak is dat inkomen nog hard nodig. Om een hypotheek af te lossen of om de studie van de kinderen zeker te stellen. Voor het aflossen van een lening of voor meer financiële armslag van de nabestaanden. Een risicoverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde. De uitkering is belastingvrij.
Terug naar boven