Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld teksten, grafisch materiaal en logo’s, zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie van deze site te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Bij elk product dat u aanschaft naar aanleiding van gebruikmaking van de site dient u de geboden informatie te verifiëren aan de hand van stukken die door maatschappijen ter beschikking gesteld worden. Gebruikmaking van de geboden informatie op de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

U kunt op deze site links aantreffen naar sites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website