Een goede afhandeling met Hornes

Help! Ik heb (andere) schade.

Voor het melden van alle soorten schade, maar niet van schade waarbij een motorvoertuig betrokken is, heeft u een algemeen schadeformulier nodig (dit formulier heeft u ontvangen bij uw polis). Ben u het schadeformulier kwijt of heeft u er direct één nodig? Dan kunt u door middel van onderstaande link een algemeen schadeformulier downloaden.

Download Schadeformulier algemeen

Dit formulier kan gebruikt worden voor het melden van schade die u zelf heeft geleden en voor het melden van een schade die is veroorzaakt door uzelf of door een ander (mens of dier) waarvoor u verantwoordelijk bent en waarvoor u aansprakelijk bent gesteld.

 

Het is van groot belang om in alle gevallen alle stukken mee te sturen die op deze schadeaangifte betrekking hebben,  zoals correspondentie, originele rekeningen of aankoopnota’s, offertes voor herstel, foto’s van het beschadigde artikel of van het vermiste voorwerp, etc.. Verzamel deze bewijsstukken zo snel mogelijk.

U dient aan te geven of u elders tegen (een gedeelte van) deze schade bent verzekerd. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het doen van een beroep op uw reisverzekering. Dan kunnen er zaken zijn die onder de dekking van een ziektekostenverzekering of een kostbaarhedenverzekering vallen. Bij een beroep op een inboedelverzekering kan het bijvoorbeeld zo zijn dat voor een gedeelte van de inboedel een kostbaarhedenverzekering is afgesloten of dat een gedeelte van uw inboedel nog bij een andere verzekeringsmaatschappij is verzekerd.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen, ook al vult een ander het formulier voor u in. Indien u dit wenst, helpen wij u bij het invullen van uw schadeformulier. Uw handtekening is van groot belang. U verklaart met de ondertekening van het formulier dat het formulier naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid is ingevuld.