Beperk uw zakelijke risico’s

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Indien u als ondernemer actief bent in de zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld een administratiekantoor, accountant, adviesbureau, advocaat, architect, ingenieur, medicus, softwareleverancier en dergelijke), dan hebt u te maken met specifieke beroepsaansprakelijkheidsrisico’s. U kunt tijdens de uitoefening van uw beroep immers zogeheten beroepsfouten maken. Daardoor kunnen anderen financieel nadeel lijden zonder dat sprake is van beschadiging van zaken of personen (dit wordt ‘zuivere vermogensschade’ genoemd ). Bij de beoordeling van deze beroepsfouten zijn de leveringsvoorwaarden en/of de opdrachtomschrijving zoals u en/of uw opdrachtgever die hebben vastgesteld het uitgangspunt. Als uit deze contractbepalingen volgt dat u tekort geschoten bent, kan men u aansprakelijk stellen.

Veel ondernemers denken met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven alle eventuele aansprakelijkheden af te dekken. Dit is een groot misverstand: een AVB dekt geen beroepsaansprakelijkheid! Terwijl grote schades juist vaak ontstaan bij zaken die verband houden met beroepsaansprakelijkheid.

De oplossing
Door een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, beperkt u de gevolgen van beroepsaansprakelijkheidsrisico’s aanzienlijk. Bij een op de polis gedekte schade vergoedt de verzekeraar de financiële gevolgen van deze specifieke beroepsrisico’s tot maximaal de gekozen verzekerde som.

Meer informatie
Nog beter dan de gevolgen goed verzekeren, is het voorkómen van leed. Beperk daarom het risico op aansprakelijkstelling door met eigen voorwaarden te werken of door geldende voorwaarden van de opdrachtgever vooraf te bespreken en zo nodig aan te passen. Om u te helpen bij het opstellen van uw eigen voorwaarden, hebben belangenorganisaties en brancheverenigingen veelal standaard leveringsvoorwaarden ontwikkeld. In deze voorwaarden is geregeld wanneer en tot welke bedragen u aansprakelijk bent. Let wel: in geval van een juridische procedure kan de rechter besluiten deze limitering te doorbreken.

Gelet op het specifieke karakter van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk belangrijk. De verzekering dient op uw situatie afgestemd te worden. U kunt er uiteraard op rekenen dat onze adviseurs u op deskundige wijze adviseren.

  • Maak een afspraak

    Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan onderstaand formulier in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.