Een goede afhandeling van uw schade

Help! Ik heb autoschade (dader bekend).

Het Europese schadeformulier (dit is het formulier voor autoschade; u ontvangt deze altijd bij uw polis) moet gebruikt voor het melden van schade waarbij één of meer voertuigen zijn betrokken. Ben u het schadeformulier kwijt of heeft u er direct één nodig? Dan kunt u door middel van onderstaande link een schadeformulier downloaden.

 

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen, zodat wij een Europees Schadeformulier per post kunnen doen toekomen.

Vul dit formulier zo spoedig mogelijk na het ongeval in (ook de achterzijde), vooral als het gaat om een schade met een schuldige tegenpartij. Hoe langer u wacht, hoe langer een tegenpartij de kans heeft om zich te bedenken. Dit kan betekenen dat een tegenpartij (achteraf, verlies no-claim, geen verhaal van uw schade) kan weigeren het schadeformulier te ondertekenen. (komt helaas zeer regelmatig voor)

Het is van groot belang om alle stukken mee te sturen die op deze schadeaangifte betrekking hebben, zoals een eventueel proces-verbaal, correspondentie, getuigenverklaringen, originele rekeningen of aankoopnota’s, offertes voor herstel, foto’s van de schade of van de plaats van het voorval, etc.. Verzamel alle bewijsstukken zo snel mogelijk. Met name als het gaat om de verklaring van een getuige is het noodzakelijk dat deze zo snel mogelijk op papier gezet wordt. Hoe langer het duurt, hoe minder gedetailleerd men zich gebeurtenissen zal herinneren. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen, ook al vult een ander het formulier voor u in. Indien u dit wenst, helpen wij u bij het invullen van uw schadeformulier. Uw handtekening is van groot belang. U verklaart met de ondertekening van het formulier dat het formulier naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid is ingevuld.

Documenten welke betrekking kunnen hebben op een autoschade: