Snel weer op weg

Schade…wat nu?

Schadebehandeling vraagt om duidelijke taal. Daarom informeren wij u over de behandelingsprocedure. Ook kunt u hier lezen wat u van de verzekeraar en van ons als uw belangenbehartiger mag verwachten en wat de verzekeraar tijdens de procedure van u verwacht.

U sluit een verzekering, omdat u wilt dat uw schade gedekt is bij onzekere voorvallen. Schadebehandeling is dan ook in feite de essentie van het verzekeringsproduct, omdat dat het moment is waarop u kunt meten of het product aan uw verwachtingen beantwoordt. U beoordeelt de verzekeraar op de kwaliteit van zijn dienstverlening. En dat doet u uiteraard bij ons ook. Want ook wij bieden immers een product, nl. onze dienstverlening, aan. En een kritische houding t.o.v. de verzekeraar en uw tussenpersoon is uw goed recht.

Van ons als uw assurantietussenpersoon mag u een actieve rol verwachten bij uw schadebehandeling. Dat is ons sterke punt en daarvoor is de kennis en vakkundigheid bij ons in huis. Wij zullen u zoveel mogelijk werk uit handen nemen en u begeleiden gedurende de periode van afwikkeling van uw schade. Als uw vakbekwame zaakwaarnemer treden wij op als degene die de verzekeraar controleert, aanvult en zo nodig corrigeert. Ook informeren wij u, wij houden u op de hoogte van de stand van zaken en adviseren u omtrent de te ondernemen stappen.