Een ongeluk kan gebeuren

Aansprakelijkheidsverzekering

Bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf loopt u het risico fouten te maken. Waar gewerkt wordt, vallen immers spaanders. Het vervelende is alleen dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële consequenties kunnen hebben. De fout hoeft niet eens door uzelf te zijn gemaakt. Ook uw medewerkers, gebouwen, machines, producten etc. kunnen schade aanrichten. Daarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld, en wel op grond van:

Wettelijke bepalingen
Als u handelt in strijd met de zorgvuldigheid, zoals die van u verwacht mag worden ten opzichte van personen en zaken van een ander (men spreekt dan van een door u gepleegde onrechtmatige daad), kan iemand u aansprakelijk stellen.

Een contract
Als u een afspraak niet nakomt, terwijl die in een overeenkomst is vastgelegd, wordt dat gezien als wanprestatie. In het algemeen zal dat dan ook leiden tot een aansprakelijkstelling.

In sommige gevallen kan zo’n aansprakelijkstelling een ware aanslag op uw ondernemers- of privévermogen vormen. Of op uw imago. Zodanig zelfs, dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt. En met de toenemende claimcultuur neemt dat risico steeds verder toe. Verantwoord omgaan met en het voorkomen van risico’s is daarom minimaal net zo belangrijk als het afsluiten van goede verzekeringen. Daarbij geldt dat zelfs kleine aanpassingen de kans op schadeclaims al aanzienlijk kunnen verkleinen.

De situatie
Door een fout of nalatigheid van uzelf of uw medewerkers kan het gebeuren dat een derde materiële schade en/of letselschade lijdt. De aanspraken daarvoor kunnen u financieel grote parten spelen, als inderdaad blijkt dat de schade het gevolg is van bedrijfsactiviteiten die tot de op de polis vermelde hoedanigheid van uw onderneming behoren.

De oplossing
De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven beschermt uw onderneming tegen dergelijke financiële aanspraken. Als het gaat om een risico dat op de polis gedekt is, dan onderzoekt, regelt en betaalt de verzekeraar de schade rechtstreeks met de wederpartij. Daarnaast voert de verzekeraar verweer tegen ingestelde aanspraken als onderdeel van de verzekering.

De dekking
De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt onder meer:

 • schade die u als ondernemer zelf veroorzaakt;
 • schade die uw medewerkers veroorzaken tijdens diensttijd;
 • schade die uw medewerkers oplopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • schade die u als eigenaar van betrokken gebouwen betreft;
 • schade door producten die u hebt geleverd;
 • schade die uw onderneming aan het milieu heeft toegebracht.

De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt niet:

 • schade met of door motorrijtuigen (hiertoe behoort ook werkmaterieel als heftrucks en dergelijke);
 • de kosten van het opnieuw leveren van een product of dienst;
 • zuivere vermogensschade.

Meer informatie
Een aantal van bovengenoemde risico’s kunnen deels worden meeverzekerd door uitbreiding van de standaard polis dekking of afsluiten van een specifieke verzekeringspolis. Wellicht is het interessant voor u om zich daarover te laten informeren door één van onze adviseurs?

 • Maak een afspraak

  Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan onderstaand formulier in.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.